Har bedriftsledelse blitt din hodepine?

Om din arbeidsplass sakte men sikkert har blitt til en gjennomtrekksbedrift med stadige interne problemer, kan det være tid for å tenke nytt og søke råd.

Kan en bedriftsleder gjøre noe med gnisninger innad i bedriften, de ansattes motivasjon og arbeidsinnsats eller egen følelse av å drukne i gjøremål?
 

Helt klart JA.
 

Hva ønsker du for din bedrift?

 • Redusert sykefravær

 • Øke engasjement og motivasjon

 • Mental klarhet/stressfri hverdag

 • Kreativitet til å følge kundenes/markedets nye krav og ønsker

 • Ta RIKTIGE avgjørelser uten å nøle

 • Lære og like motstand og reklamasjoner

 • Bruke dagligdags kommunikasjon til å øke salget

 • Påvirke uten å overkjøre

 • Styrke relasjoner til kunder og hverandre

 • Fjerne frykt for nødvendige endringerEn bedriftsrådgivning vil peke mot hvordan vi mennesker opplever våre tanker fra øyeblikk til øyeblikk. Selv om vi vet at våre tanker umiddelbart skaper en følelse i oss, glemmer vi raskt at dette faktisk skjer. Vi tror våre følelser blir skapt gjennom andres ord og handlinger. Resultatet er at vi oppfatter jobben som stressende, kolleger som plagsomme og ledelsen som lite forståelsesfulle.

Vi reagerer ikke når vi fra en dag til en annen har endret syn på for eksempel en kollega som man tidligere ikke gikk overens med. Vi tror kollegaen endret seg, ble mer hyggelig, skjerpet seg eller tok til vett. At det er våre tanker som har endret seg går oss hus forbi.

Ved å plukke ut slike velkjente opplevelser og se på hva som egentlig skjer, vil konflikter, overtenking og situasjoner hvor man går i forsvar minimeres.
Når alle i bedriften i tillegg er med i rådgivningen vil ringvirkningene være store. Det vil gå fra en anstrengende tone til en respektfull og rolig stemning, som igjen resulterer i vennlig oppmerksomhet overfor kundene.

 

Hva?

Før avtale om bedriftsrådgivning inngås, møtes vi for en samtale. Den kan bestilles her.
Du legger frem de problemstillingene som krever oppmerksomhet og vi går i grove trekk gjennom hva en slik rådgivning innebærer.
Slik kan du umiddelbart avgjøre om dette er verdifullt for deg og din bedrift.
Om jeg mener jeg kan innfri dine ønsker så vil jeg ettersende avtalen til deg på e-post med pris, forslag til tid og sted. Fakturaen betales i sin helhet før oppstart.

 

Hvordan?

Bedriftsrådgivningen kan utformes som et foredrag for de ordinære ansatte, 1 til 1 samtaler med ledende ansatte og eier, eller en kombinasjon av dette, etter ditt ønske og behov.
Tidspunkt tilpasses åpningstider og andre faktorer som er viktig for ditt firma, som for eksempel å unngå store overtidskostnader. Slik blir utbyttet av investert tid størst mulig.

 

Hvor?
I din bedrift eller hos 
Strax Gladlax, som kan stille med møterom om din bedrift ikke har egnede lokaler.

 • Følg oss på Instagram
 • Følg oss på Facebook
 • Følg oss på YouTube

©2020 av Strax Gladlax AS - Subtraktiv Psykologi,
Hypnose / hypnoterapi og mentaltrening.