Gutt og jente

BARN OG HYPNOSE

Barn kan ha stort utbytte av hypnose.

Vi er alle i transe oftere enn vi aner, fordi det skjer når vi er i dyp konsentrasjon.

Vi legger ikke merke til alle detaljer rundt oss og kan for eksempel lett passere en avkjøring vi skulle svingt inn i en slik transetilstand.

Barn som leker er også i en slik tilstand og lever seg inn med en fantastisk entusiasme.
Den velutviklede fantasien er det som gjør barn til de aller enkleste å hypnotisere.
De har ikke utviklet skepsis og er ikke kritiske til de forslag hypnoterapeuten gir som fører en inn i hypnose.

Hva kan påvirkes positivt gjennom hypnose:
-Skolevegring

-Fobier

-Sengevæting

-Frykt
-Søvnproblemer
-Sorg

Det viktigste kriteriet for å kunne endre et barns liv er at barnet selv ønsker denne endringen.
Ofte vil vi voksne endre noe vi blir sliten av, som barnet kanskje har fordeler av å leve med, da det kan føre til ekstra trøst og oppmerksomhet, forskjellige former for spesialbehandling, mer nærhet eller andre goder.