top of page
Gutt og jente

BARN OG HYPNOSE

Barn kan ha stort utbytte av hypnose.

Vi er alle i transe oftere enn vi aner, fordi det skjer når vi er i dyp konsentrasjon.

Vi legger ikke merke til alle detaljer rundt oss og kan for eksempel lett passere en avkjøring vi skulle svingt inn i en slik transetilstand.

Barn som leker er også i en slik tilstand og lever seg inn med en fantastisk entusiasme.
Den velutviklede fantasien er det som gjør barn til de aller enkleste å hypnotisere.
De har ikke utviklet skepsis og er ikke kritiske til de forslag hypnoterapeuten gir som fører en inn i hypnose.

Hva kan påvirkes positivt gjennom hypnose:
-Skolevegring

-Fobier

-Sengevæting

-Frykt
-Søvnproblemer
-Sorg

Det viktigste kriteriet for å kunne endre et barns liv er at barnet selv ønsker denne endringen.
Ofte vil vi voksne endre noe vi blir sliten av, som barnet kanskje har fordeler av å leve med, da det kan føre til ekstra trøst og oppmerksomhet, forskjellige former for spesialbehandling, mer nærhet eller andre goder.


Barn og hypnose: About Me
Hypnose mot skolevegring brosjyre

Skolevegring

Å vegre seg for å dra et sted er velkjent for alle sammen, både unge og eldre.
Men når motviljen blir uhåndterlig nytter ikke tvang. I hypnose avdekker vi hva som er problemet og da kan vi endelig gjøre noe med det, helt uten ubehag.

Om en voksen vegrer seg for å dra til jobb er det som regel mulig å bytte arbeidssted. 

Ved skolevegring har man kanskje ikke noe annet alternativ, og om frykten for å dra til skolen har blitt så intens at man har mistet troen på å klare og fullføre skolegangen, så kjennes det håpløst.

Mange beskriver en overveldende frykt som blokkerer et hvert forsøk på å dra til skolen.

Frykten kan vi påvirke i hypnose.

Ta kontakt dersom du lurer på om hypnose kan være løsningen for deg!

bottom of page