top of page

PERSONVERN

Vår personvernerklæring


Hvem er vi:

Strax Gladlax AS eies 100% av Wanja Isaksen.

Formålet med virksomheten er å utøve hypnoterapi, coaching, rådgivning og undervisning.


Nettstedsadressen er: https://www.straxgladlax.no.


Strax Gladlax AS v/Wanja Isaksen er ansvarlig for innsamlede opplysninger.


Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor:

Det brukes kontaktskjema for å samle inn navn, epost, telefonnummer og forespørsel.

Avsenders IP-adresse lagres ikke i nettstedets database.

Opplysningene fra kontaktskjema sendes til Strax Gladlax AS som epost, slik at henvendelsen kan besvares.


Navn, telefonnummer og epostadresse lagres i Strax Gladlax AS sitt kontaktregister.

Opplysninger i kontaktregisteret brukes for å komme i kontakt med klienter ved eventuelt manglende oppmøte eller behov for endring av time.


De kan også brukes for å sende ut relevant informasjon fra Strax Gladlax AS. Slik utsendelse gjøres med skjulte epostadresser.

Du kan reservere deg mot å få slik informasjon.

Kontaktopplysninger kan også registreres via vanlig epost, sms eller telefon.

Papirjournal i forbindelse med behandling føres det papirjournal. Man kan også fylle ut papirskjema som en del av papirjournalen. Papirjournalen føres kun manuelt. Papirjournalen brukes for å følge opp behandlingen av den enkelte klient.


Informasjonskapsler:
Det brukes informasjonskapsler.


Kommentarer:

Det er ikke mulig å legge inn kommentarer på nettstedet.


Hvem vi deler dine opplysninger med: Dine opplysninger deles ikke med noen.


Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg:

Papirjournalen blir lagret så lenge behandlingsforløpet varer. Behandlingsforløpet avsluttes når klienten selv sier at det er det, eller et år etter seneste kontakt.


Dine rettigheter vedrørende opplysninger vi har om deg:
Du kan be om å få tilsendt en kopi av papirjournalen. Du kan be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette gjelder tilsendt epost, papirjournal og kontaktopplysninger.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger:

Kommunikasjon med nettstedet er kryptert med SSL. Nettstedet sikkerhetskopieres og er sikret med brannmur. Dine personopplysninger beskyttes av Strax Gladlax AS epostleverandør ONE.COM og datautstyr tilhørende Strax Gladlax AS. Datautstyr tilhørende Strax Gladlax AS er beskyttet med brannmur, antivirus og sikkerhetskopiering.

ONE.COM beskytter data i henhold til egen personvernerklæring. Papirjournalen er innlåst på kontor med leiekontrakt som tilhører Strax Gladlax AS.

Våre rutiner for datalekkasjer:

Ved en eventuell datalekkasje eller stjålet utstyr vil det bli informert om at kunderegisteret kan være på avveie.

bottom of page